U bevindt zich hier:Start >> Oproep kandidaten voor samenstelling van de gemeentelijke advies- en beheersraden

Oproep kandidaten voor samenstelling van de gemeentelijke advies- en beheersraden

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur worden de verschillende advies- en beheersraden opnieuw samengesteld. Adviesraden geven advies aan de gemeente zowel op vraag van het gemeentebestuur als op eigen initiatief.

In de adviesraden zal je ook mee kunnen nadenken over het gevoerde en het toekomstig beleid.

De gemeente wil zo veel mogelijk mensen bij de adviesraden betrekken. Naast afgevaardigden van verenigingen, beroepsgroepen en onderwijsinstellingen kunnen namelijk ook individuele vertegenwoordigers zetelen. Heb je hiervoor belangstelling en meen je een positieve bijdrage te kunnen leveren? Stel je dan kandidaat om te zetelen in één van volgende raden:

Cultuurraad

Voor de cultuurraad zijn we op zoek naar inwoners met een passie voor cultuur, voor het verenigingsleven, ons erfgoed, onze mooie gemeente…

Bruggenbouwers met een open geest die willen voelen wat er leeft in Pepingen en die graag samenwerking tussen de culturele verenigingen, het bestuur en de inwoners willen bevorderen.

Sportraad

Adviesraad die actief wil meewerken aan een dynamisch en gestructureerd sportbeleid door promotie en aanbod van verschillende sporten en door ondersteuning te bieden aan de sportverenigingen.

Milieuraad

Raad die zich bekommert om het natuurbehoud, gerichte acties organiseert over natuurbescherming en de bevolking over milieu- en natuuraangelegenheden sensibiliseert.

Landbouwraad

Adviesraad in verband met landbouw, thuisverkoop, bioteelt, hoevetoerisme en infrastructurele voorzieningen.

Jeugdraad

Adviesraad die het gemeentelijk jeugdbeleid mee vorm geeft en opvolgt, activiteiten voor de jeugd organiseert en de spreekbuis is van alle kinderen, jongeren en jeugdwerkers.

Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad geeft advies over allerhande thema’s die senioren aanbelangen zoals mobiliteit, welzijn, gezondheid…

Middenstandsraad

Advies in verband met de economische ontwikkeling, tewerkstelling, zelfstandige activiteiten en middenstandsbeleid.

Lokaal overleg kinderopvang

Adviesraad in verband met alle aspecten van kinderopvang (crèches, onthaalouders, kinderopvang scholen, speelpleinwerking, ...).

Bibliotheekbeheersorgaan

Hou je van boeken, films , cultuur,…? Wil je mee nadenken over de uitbouw van onze bibliotheek en cultuur in Pepingen? Stel je dan kandidaat voor het beheersorgaan van de bibliotheek.

GROS

Adviesraad die werkt rond ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen van een verdraagzame samenleving.

Gelieve uw kandidatuur, met onderstaande gegevens, vóór 13 juni 2019 te bezorgen aan het Gemeentebestuur van Pepingen, ter attentie van de algemeen directeur, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen of via info@pepingen.be.

Naam + adres: ................................................................................................................................................
Telefoonnr.: .....................................................................................................................................................
E-mail adres: ...................................................................................................................................................

stelt zich kandidaat voor de Algemene Vergadering van (aanstippen van raad of orgaan):
□ Cultuurraad
□ Sportraad
□ Milieuraad
□ Landbouwraad
□ Jeugdraad
□ Seniorenadviesraad
□ Middenstandsraad
□ Lokaal overleg kinderopvang
□ Bibliotheekbeheersorgaan
□ GROS

Uw motivatie: ...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Lidmaatschap verenigingen en functie vermelden (indien van toepassing):
...................................................................................................................................................................