U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Managementteam

Managementteam

Het managementteam ondersteunt en coördineert de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Daarnaast bewaakt ze de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

“Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder (…) en de personeelsleden die andere functies vervullen waaraan het organogram het lidmaatschap van het managementteam verbindt.” (Artikel 96 van het gemeentedecreet).

Concreet betekent dit voor de gemeente Pepingen dat naast de secretaris en de financieel beheerder volgende functies in het managementteam opgenomen worden:

  • Administratief hoofdmedewerker burgerzaken en ICT – C4-C5
  • Verantwoordelijke vrije tijdszaken (jeugdconsulent) – B4-B5
  • Verantwoordelijke grondgebiedzaken – B4-B5
  • Verantwoordelijke technische dienst – B4-B5.