U bevindt zich hier:Start >> Diensten > Openbare Werken

Openbare Werken

De technische dienst 'openbare werken' organiseert, coördineert en controleert, eventueel in samenwerking met derden, de openbare werken op het grondgebied Pepingen.
Daartoe zorgt de dienst tevens voor de nodige aanbestedingen en onderhoudt hij de relatie met de netbeheerders (Fluvius , Telenet, Belgacom) en de rioolbeheerder Riobra.

De gemeentearbeiders van de technische dienst - openbare werken spitsen zich in hoofdzaak toe op:

 • het onderhoud van de gemeentewegen en de bijhorende voet-en fietspaden
 • de technische ondersteuning van de sport-, cultuur- en milieudienst
 • het onderhoud van de kerkhoven
 • de sneeuw-en ijzelbestrijding op de gemeentewegen
 • het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen
 • het ophalen van zwerfvuil
 • het onderhoud van de groenaanleg op het openbaar domein
 • de opvolging van 'openbare werken' uitgevoerd door derden
 • het onderhoud van de grachten
 • de instandhouding van de verkeerssignalisatie op de gemeentewegen

De technische dienst 'openbare werken' verleent zijn diensten op :

 • maandag tot en met donderdag van 8.00u tot 17.00u
 • vrijdag van 8.00u tot 12.00u.

U kan bij de technische dienst 'openbare werken' terecht voor het melden van vastgestelde defecten en/of schade aan de gemeentewegen, aan de riolering, aan de openbare verlichting, aan de verkeersignalisatie op de gemeentewegen en aan de kerkhoven.
De meldingen kunnen telefonisch of per e-mail doorgegeven worden of online via het meldingformulier.

Voor een persoonlijk onderhoud i.v.m. vragen en/of inlichtingen met betrekking tot de 'technische dienst ' kan u steeds een afspraak maken met het diensthoofd.