U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Algemeen directeur

Algemeen directeur

Leen Deneyer

De functie van algemeen directeur kunnen we, samenvattend, omschrijven in drie grote lijnen:

 1. De algemeen directeur leidt de gemeentelijke organisatie en de diensten van het OCMW
  1. De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, staat aan het hoofd van het gemeente- en OCMW-personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer;
  2. De algemeen directeur staat in voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  3. De algemeen directeur staat in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem;
  4. De algemeen directeur organiseert de behandeling van de briefwisseling, meldingen en klachten.
 2. De algemeen directeur is de strategisch adviseur van het gemeente- en OCMW-bestuur
  1. De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen, aan de burgemeester en aan de OCMW-raad worden voorgelegd;
  2. De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de OCMW-raad en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten;
  3. De algemeen directeur adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, de OCMW-raad en de voorzitter van het OCMW op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.
 3. De algemeen directeur is de voorzitter en drijvende kracht van het managementteam
  1. De algemeen directeur bepaalt de agenda, zit de vergaderingen van het managementteam voor, initieert en superviseert de vastgelegde maatregelen en acties;
  2. Het managementteam legt zich toe op de organisatiebrede, professionele ontwikkeling van de gehele organisatie en overstijgt ‘de belangen’ van de verschillende diensten’;
  3. Het managementteam werkt zowel op korte als op halflange en lange termijn.