U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

23 juni 2020

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 23 juni 2020 om 19u30 in zaal De Kring, Kareelstraat 11 - 1674 Pepingen.
 

Gemeenteraad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 april 2020.
 2. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 8 juni 2020.
 3. Beleids- en beheerscyclus : Jaarrekening 2019 – Gemeente Pepingen. Goedkeuring.
 4. Beleids- en beheerscyclus : Jaarrekening 2019 – OCMW Pepingen. Kennisname.
 5. AGB – Jaarrekening 2019. Advies.
 6. Samenwerkingsovereenkomst AGM (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen) met stad Halle – hernieuwing. Goedkeuring.
 7. Oprichting informatieveiligheidscel. Goedkeuring.
 8. Verkeer- en mobiliteit – Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer –snelheidsbeperking van 50 km/h op de Heikruisesteenweg – houdende de aanpassing van de snelheidsbeperking t.h.v. Heikruisesteenweg nr. 12 tot aan het kruispunt met Molenstraat t.h.v. nr.10 – Goedkeuring.
 9. Aanleg van fietspaden op het grondgebied Pepingen. Het verlenen van een “in-house” opdracht aan Haviland Intercommunale IgSv. Stopzetting overeenkomst.
 10. Aanstellen ontwerper voor de aanleg van een fietspad in de Molenstraat, Molenhofstraat en Hondzochtstraat te Pepingen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 11. Verkeersveiligheid – “SAVE-actieplan” van Ouders van Verongelukte Kinderen v.z.w. (OVK), implementatie van het stappenplan en toekenning jaarlijkse bijdrage aan de vereniging OVK - Goedkeuring.
 12. Landbouw – Jaarmarktcomité Bogaarden. Aanpassing van de jaarlijkse gemeentelijke toelage. Goedkeuring.
 13. Covid 19 - Samenwerkingsovereenkomst tussen de partners in de regio Zennevallei voor de organisatie van het triage- en afnamecentrum “Covid 19 Zennevallei”.
 14. Covid 19 – Samenwerkingsovereenkomst tussen de partners in de regio Zennevallei voor de organisatie van het schakelzorgcentrum. Goedkeuring.
 15. Milieu - Retributie voor het gebruik van het gemeentelijk containerpark – Wijziging –
  Goedkeuring.
 16. Milieu - Toelage inwoners kippenactie. Opheffing besluit. Goedkeuring.
 17. Cultuur – Lidmaatschap toeristisch samenwerkingsverband Toerisme Pajottenland & Zennevallei (TPZ). Aangepaste statuten. Goedkeuring.
 18. Jeugd – Projectvereniging Projectvereniging Jeugdregio Pajottenland – Aanduiden afgevaardigden Raad van Bestuur. Goedkeuring.
 19. Subsidiereglementen jeugd, sport en cultuur – afwijkingen omwille van de coronacrisis.

Toegevoegd punt namens de CD&V-fractie:

 • CULTUUR – Herstellen en plaatsen van authentieke wegwijzers in Pepingen. De wegwijzers zijn erkend als waardevol klein historisch erfgoed. Activering van het dossier. Aanvragen van een provinciale subsidie. Goedkeuring.

Toegevoegd punt namens de DVP-fractie:

 • Natuur : ondertekening Bomencharter door de gemeente Pepingen - goedkeuring.

Toegevoegd punt namens de NVA-fractie:

 • Franstalige verkeersborden en signalisatieborden geplaatst bij bezetting van het openbaar domein.

OCMW-raad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 april 2020.
 2. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 8 juni 2020.
 3. Beleids- en beheerscyclus: Jaarrekening 2019 - OCMW Pepingen - Goedkeuring.
 4. Informatieveiligheidscel Pepingen - samenstelling. - Goedkeuring.
 5. Samenwerkingsovereenkomst met VZW Dyzo. - Goedkeuring.
 6. Noodwoningen - samenwerkingsovereenkomst. - Goedkeuring.
 7. Lokale opvanginitiatieven - bepalen leefgeld. - Goedkeuring.