U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > Gemeenteraad > Agenda

Agenda gemeenteraad + OCMW-raad

25 juni 2019

De voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad maakt bekend dat de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad aaneensluidend zullen doorgaan op dinsdag 25 juni 2019 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen.


Vragenmoment van de inwoners

Gemeenteraad - Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 mei 2019.
 2. Verslag 23 april 2019 – intrekking goedkeuring en goedkeuring verbeterd verslag.
 3. Bijzonder belastingsreglement met betrekking tot het uitvoeren van noodgedwongen prestaties door personeel van de gemeentediensten of door derden aangesteld door het gemeentebestuur voor rekening van de verantwoordelijke personen of instanties en het weghalen en bewaren van goederen en voertuigen welke het verkeer hinderen – dienstjaar 2019 – 31 december 2025 - Goedkeuring.
 4. Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken – Goedkeuring
 5. Gemeentelijke holding in vereffening – algemene vergadering 26 juni 2019 – aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger.
 6. Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen – Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de gemeente Pepingen en het AGB Pepingen – Periode 2019-2025.
 7. Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen – Goedkeuring jaarrekening 2018 – Goedkeuring kwijting bestuurders - Kennisname ontwerpverslag van de commissaris.
 8. Beleids- en beheerscyclus : Jaarrekening 2018 – Gemeente Pepingen – Goedkeuring.
 9. Beleids- en beheerscyclus : Jaarrekening 2018 – OCMW Pepingen – Kennisname.
 10. Brandweer – kosten eindafrekening 2015 – advies
 11. Gemeentelijk retributiereglement inzake gebruik van de gemeentelijke elektriciteitskasten – Goedkeuring.
 12. Personeel – Aanpassing van het arbeidsreglement van toepassing voor het gemeentepersoneel - Goedkeuring.
 13. Gemeentelijke landbouwadviesraad – Aanstelling leden 2019-2024. Goedkeuring.
 14. Jeugd – Gemeentelijke jeugdraad – Aanstelling leden 2019-2024. Goedkeuring.
 15. Sport – Gemeentelijke sportraad – Aanstelling leden 2019-2024. Goedkeuring.
 16. Senioren – Gemeentelijke seniorenadviesraad – Aanstelling leden 2019-2024. Goedkeuring
 17. Ambitiekader ‘Opgewekt Pajottenland 1.0’. Goedkeuring.
 18. Deelname in de Interlokale Vereniging “Woonwinkel Pajottenland”, de goedkeuring van het subsidiedossier 2020 – 2025 en een kennisname van de verwachte subsidies vanuit de Vlaamse overheid en de Provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring.
 19. Gecoro – Aanstelling leden 2019-2024. Goedkeuring.

OCMW-raad - Openbare zitting

 1. Verslag van de vergadering van 28 mei 2019 - goedkeuring.
 2. Verslag 23/04/2019 – intrekking goedkeuring en goedkeuring aangepast verslag.
 3. Beleids- en beheerscyclus : Jaarrekening 2018 – OCMW Pepingen – Goedkeuring.
 4. Personeel – Aanpassing van het arbeidsreglement van toepassing voor het OCMW-personeel.- Goedkeuring.
 5. Kennisgevingen

Toegevoegde punten namens de CD&V-fractie:

 1. Betreft: vervanging schuilhuisje “Lenniksesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Borrestraat en Brandwachtstraat – Halte Elingen Brandwacht” (haltenummer 304136) – Goedkeuring.
 2. Mobiliteit. Derdebetalerssysteem De Lijn. Afsluiten overeenkomst tussen vervoersmaatschappij De Lijn en gemeente Pepingen - Procentuele tussenkomst van de derdebetaler op Buzzy Pazz-abonnementen voor inwoners van gemeente. - Goedkeuring.

Toegevoegd punt namens de DVP-fractie:

 1. Participatie : actualisering en activering van een gemeentelijke mobiliteitsraad - goedkeuring.

Toegevoegd punt namens het Vast Bureau:

 1. Projectoproep subsidieretentie Provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring.