U bevindt zich hier:Start >> Bestuur > College / Vast Bureau

College / Vast Bureau

College van burgemeester en schepenen - samenstelling

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.
Het college van burgemeester en schepenen vergadert in het gemeentehuis. Het college is samengesteld uit de burgemeester, de schepenen en de algemeen directeur. Het college stelt de agenda van de gemeenteraad op, bereidt de beslissingen voor en zorgt voor de uitvoering van de besluiten.

_______________________________________________________________________________________________________________

Overzicht

Eddy Timmermans

Burgemeester

Bevoegdheden:
burgerlijke stand – bevolking – brandweer – algemene coördinatie – politie & integrale veiligheid – openbare werken – personeel – ruimtelijke ordening – huisvesting – begraafplaatsen – feesten en ontvangsten – gemeentelijk patrimonium – erediensten en kerken
_______________________________________________________________________________________________________________

Greta Cochez

Schepen

Bevoegdheden:
landbouw – milieu en duurzaamheid – middenstand – tewerkstelling - economie – plattelandsbeleid – dierenwelzijn – seniorenactiviteiten - toerisme
_______________________________________________________________________________________________________________

Saskia Beeckmans

Schepen

Bevoegdheden:
jeugd - onderwijs - sport - AGB - digitalisering & communicatie - mobiliteit - verkeersveiligheid – burgerparticipatie
_______________________________________________________________________________________________________________

Rudi Seghers

Schepen - Voorzitter comité sociale dienst

Bevoegdheden:
financiën – cultuur en bibliotheek – welzijn –– kinderopvang – erfgoed – vrijwilligersbeleid – ontwikkelingssamenwerking- integratie gemeente/OCMW – sociaal beleid en OCMW dienstverlening (gezondheid – ouderenzorg/beleid – armoedebestrijding – betaalbaar en aangepast wonen – thuisdiensten)

_______________________________________________________________________________________________________________